top of page

Partim d’una parcel·la molt ampla i profunda amb façana a carrer, un passatge i un interior d’illa. L’estratègia consisteix a obrir un gran pati de llums interior per a crear habitatges el més passants possibles, amb grans terrasses a les cantonades, situades amb doble orientació.

 

La proposta es regeix pels següents principis:

1.Foradar l’espai central de la parcel·la per a ubicar-hi un gran nucli d’accés vorejat de passeres i d’uns patis de llum de mides molt generoses.

2.Crear una estructura resilient, sòlida i durable que, amb intervencions mínimes, permeti fer canvis a les plantes o als interiors dels habitatges al cap dels anys, sense grans inversions.

3.Optimitzar els suports i els elements estructurals per a facilitar el muntatge de les peces en obra, reduint temps i riscos.

4.Crear tipologies passants, ben ventilades i màximes obertures. Fer els habitatges més grossos possibles, atesos els condicionats del solar. Crear grans espais aterrassats en cantonada, en relació amb les sales d’estar. A cada habitatge, fomentar espais exteriors oberts al carrer i a la zona verda i el camp de futbol, amb terrasses amples i finestres batents que permetin obrir completament els menjadors.

edifici d'habitatges CELOBERTS

_Barcelona

_2020

bottom of page