top of page

La construcció original data de mitjan el segle XVIII i es va ampliar a la fi de el segle XX afegint una darrera planta destinada a altell. Situada al carrer Torn, Municipi de Sant Feliu de Pallerols de Girona, aquest habitatge estret, compost per planta baixa i tres altures, conviu amb els components preexistents respectant i destacant els elements de valor arquitectònic que marquen l'edifici d'origen. Cada nivell de la casa desenvolupa un programa específic, de baix a dalt; àrea de convidats, àrea d'estar, àrea de nit i espai multiusos. L'escala irregular realitzada en volta catalana, situat al costat de la mitgera permet descobrir l'origen de la construcció de la casa. Elements com les escales, les estructures de llosa i les portes de fusta que romanen inalterades i restaurades amb el propòsit de dialogar amb la nova renovació interior.

casa

PESCALLUNES

_Sant Feliu de Pallerols

_2016

bottom of page