top of page

La casa Tramuntana es troba en el límit del nucli de la vila de l'Armentera i els camps de cultiu. La proposta és un element molt senzill que orienta la sala i les habitacions a al Sud i les zones humides al Norte. Les dues façanes estan formades per una doble pell, una primera pell amb grans obertures de vidre i una segona pell que filtra el pas de la llum mitjançant uns elements mòbils d'alumini (sud) i acer corten (nord).

 

La vegetació de fulla caduca que conforma la pell de porxo i un pati de llum i aigua en l'eix de l'habitatge perpendicular a les dues façanes principals, generen un control del clima i la llum a l'interior de l'habitatge que disminueix el consum de energia en les diferents èpoques de l'any.

casa

tramuntana

_Girona

_2007

bottom of page