top of page
taab6 LOGO-WEB2020.jpg

és un estudi d'arquitectura fundat el 2006 a Barcelona

pels arquitectes Ivan Llach i Raquel Colacios.
Els seus projectes es basen en la recerca d'una bona arquitectura
entesa des d'una perspectiva social, econòmica, constructiva i mediambiental.

_LA NOSTRA FILOSOFIA_

En termes estadístics, es pot dir que el sector de la Construcció

és responsable de el 50% dels recursos naturals emprats,

de el 40% de l'energia consumida (incloent l'energia en ús)

i de l'50% de l'total dels residus generats [1].


[1] Anink, D., Boonstra, C., i Mak, J .: Handbook of Sustainable Building. An Environmental Preference Method for
Selection of Materials for Utilitza in Construction and Refurbishment, Londres, 1996

MARC

SOCIAL

 

"entenem l'arquitectura social com aquella que respon a les necessitats i a la sensibilitat de les persones que nodreixen de vida de manera individual i col·lectiva els seus espais
convertint-los en llocs saludables "

MARC

ECONÒMIC

 

"el coneixement dels costos de l'obra i les rendibilitats de les inversions s'estudien
detalladament des del començament del projecte per així plantejar les solucions més òptimes que garanteixin complir amb els objectius
"

MARC

CONSTRUCTIU

 

"les solucions constructives plantegen processos d'execució nets, segurs i precisos.
La bona construcció garanteix la qualitat del producte final i un

baix manteniment

durant l'etapa d'ús dels edificis "

MARC

MEDIAMBIENTAL

 

"la reducció de l'impacte mediambiental dels edificis la prenem com a premissa per a contribuir a la preservació de
nostre planeta "

bottom of page